Кратък фирмен профил

Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
област Стара Загора
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123533834
Капитал (лв.): 382 972 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на електроенергия, трансформиране и продажба на производствена електроенергия, всякаква друга стопанска дейност, свързана с производството, трансформацията и продажбата на електроенергия, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като при изискване на лиценз или друго разрешение посочените дейности се извършват след издаването им.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
13.06.2018: Кабинетът работи по три варианта за бъдещето на "Марица -изток"...
29.03.2018: Американската „ЕЙ И ЕС" се оплака от работодатели „ЕЙ И ЕС – 3C...
26.05.2016: Държавата плати над 1 милиард лева на американските...
23.03.2016: От началото на юли ще има търговия с дългосрочни договори на...
16.03.2016: До десетина дни енергийният холдинг се очаква да приключи...
12.01.2016: Американската топлоелеектрическа централа "ЕЙ И ЕС- Гълъбово"...
14.09.2015: Българският енергиен холдинг (БЕХ), който обединява десетте...
14.07.2015: Вече само от НЕК зависи задействането на новата цена на тока от...
07.07.2015: Двете американски централи в комплекса “Марица-изток” не са...
20.11.2014: ДКЕВР е отменила решението си за преговори между НЕК и двете...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 636 пъти
[2016: 323, 2015: 140, 2014: 119, 2013: 238, 2012: 495, 2011: 365, ... ]