Кратък фирмен профил

Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Очна клиника Света Петка АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Проф. д-р Георги Георгиев, № 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103864321
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Извънболнична специализирана медицинска помощ.
 

30.10.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.05.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.03.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 248 пъти
[2016: 70, 2015: 18, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 76, 2011: 10, ... ]