Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.09.2020 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 161   стр.    
16.02.2021: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ...
04.02.2021: Във връзка с необходимостта от потвърждаване на процеса по...
01.02.2021: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
19.01.2021: "Адванс Терафонд" е купило 6,9 хил. дка земя през 2020...
18.01.2021: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
22.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
16.12.2020: „Адванс Терафонд“ е продало 201 дка земя по договори за лизинг...
16.12.2020: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ...
03.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
03.12.2020: Индекси на БФБ 02.12.2020 17:06:21 (местно време) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 803 пъти
[2016: 2 949, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]