Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.05.2023 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 174   стр.    
05.06.2023: „Адванс Терафонд“ ще изплаща дивидент от 26 юни „Адванс...
05.06.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
05.06.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
02.06.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Във връзка с решение за...
22.05.2023: За повечето публични дружества на Българска фондова борса 2022...
17.05.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) На проведено на 11.05.2023...
16.05.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ...
16.05.2023: "Адванс Терафонд" е купило 390 дка земя през април и не е...
12.05.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) На проведено на 11.05.2023...
09.05.2023: БФБ отчита силен спад на оборота и сделките през...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 342 пъти
[2016: 4 488, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]