Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 148   стр.    
18.03.2019: „Адванс Терафонд“ отново е купил земеделска земя на рекордно...
18.03.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
18.02.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
30.01.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София ...
16.01.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
16.01.2019: „Адванс Терафонд“ купи земеделска земя през декември за...
19.12.2018: Адванс Терафонд продължава да купува много повече земя,...
18.12.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 558 пъти
[2016: 1 704, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]