Кратък фирмен профил

Септона България АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Липник 155, п.к. 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131253497
Капитал (лв.): 2 624 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 10.08.2017 
Продукти и услуги:
произвежда козметични изделия от памук
Предмет на дейност: Производство на фармацевтични и сходни продукти, козметика, ветеринарни и химеотерапевтични продукти, диетични и бебешки храни, средства за обслужване на бебета и болни, пластмасови стоки за домакинска употреба, превързочни материали и най-общо хигиенни материали за медицината и болничното обслужване, производство и обработка на суровини и помощни материали от всички тези продукти, търговия с описаните по-горе стоки на дружеството в страната и износ в чужбина, внос и износ, търговия на едро и обща търговия, изключително представителство на промишлени и търговски дружества от чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
28.07.2011: "Септона България" АД - Русе планира през тази година да...
14.01.2011: Септона България АД-Русе (SB0) Поради отписване на Септона...
13.01.2011: Комисия за финансов надзорДимана Ранкова, заместник-председател...
04.01.2011: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.12.2010: Според съобщение изпратено от "Септона България" - Русе на...
27.12.2010: Септона България АД-Русе (SB0) В БФБ-София АД са постъпили...
27.12.2010: Септона България АД-Русе (SB0) С обявяването на Протокол за...
08.12.2010: Септона България АД-Русе (SB0) Заявление относно отписване на...
19.11.2010: Емитент: Септона България АД-Русе (SB0) В БФБ-София АД са...
27.09.2010: Емитент: Септона България АД-Русе (SB0) Становище на Съвета на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 964 пъти
[2016: 269, 2015: 169, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 301, 2011: 314, ... ]