Кратък фирмен профил

Спиди АД - София


Контакти

София, 1138
ТЦ Боила, ул. Самоковско шосе 2Л
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131371780
Капитал (лв.): 5 377 619
 
 
 

Отрасъл: Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 20.11.2018  Предстоящо - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застрахователен агент, всякакви други дейности, незабранени със закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
03.06.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен...
27.05.2019: Ще върнат ли монопола на "Български пощи" с ДДС удар по частните...
16.05.2019: Спиди АД-София (0SP) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.05.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен отчет...
02.05.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София публикува Годишен...
03.04.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София публикува Годишен отчет на...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
25.02.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен...
25.02.2019: Нетната печалба на куриерската компания „Спиди“ АД набъбна със...
31.01.2019: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 797 пъти
[2016: 1 220, 2015: 390, 2014: 166, 2013: 332, 2012: 1 063, 2011: 186, ... ]