Кратък фирмен профил

Агро Инвест Инженеринг АД - Лом


Контакти

Лом, 3600
ул. Трети март 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111565621
Капитал (лв.): 17 500 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи, производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване, преработка и търговия с месо и месни изделия (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи), производство, съхранение и търговия с посадъчен материал (семена и разсад), селскостопански мероприятия върху собствена или наета земеделска земя, механизирани услуги със селскостопанска техника, внос и износ на селскостопанска техника (машини и инвентар), инженерингова и инвестиционна дейност в селското стопанство, отглеждане и преработка на маслодайни култури, производство и търговия с биогорива, търговия и услуги с торове и препарати за растителна защита, озеленяване, изграждане, поддържане и експлоатация на напоителни системи и съоръжения и подаване на вода за нуждите на поливното земеделие, превоз на стоки, пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и/или нает транспорт, информационни и консултантски услуги в областите: селскостопанство, агробизнес и екология, както и всякакви други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.10.2012: Купувачи с агроимена Шест фирми - три от които с косвени връзки...
30.08.2011: Производителят на бира "Ломско пиво" има нов основен акционер,...
23.08.2011: След продажба на акции на 18 август 2011 год., делът на Агро...
05.04.2011: "Енемона" е продала целия си дял от 99.98% в "Агро инвест...
05.04.2011: "Енемона" е продала целия си дял от 99.98% в "Агро инвест...
29.01.2009: "Енемона" (Е4А) увеличава с 22% печалбата си за миналата година,...
22.08.2008: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.06.2008: Пивоварната "Ломско пиво", част от групата на инженеринговата...
18.12.2007: Близо 5% от капитала на Ломско пиво АД са били продадени от...
08.11.2007: Енергийната компания "Енемона", която предстои да регистрира...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 283 пъти
[2016: 484, 2015: 106, 2014: 95, 2013: 191, 2012: 359, 2011: 93, ... ]