Кратък фирмен профил

Роял Сторидж АД - София


Контакти

София, 1574
ж.к. Слатина, ул. Професор Цветан Лазаров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121155802
Капитал (лв.): 778 225
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Тържище
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно със замразени, тестени и картофени изделия, готови и полуготови храни и транспортна дейност, свързана с предмета на дейност. Отдаване под наем на дълготрайни материални активи,дейност като стоково тържище.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.10.2009: Софийският градски съд н основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
31.08.2009: Роял Сторидж АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
28.05.2009: Роял Сторидж АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.05.2009: Роял Сторидж АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Роял Сторидж" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 449 пъти
[2016: 313, 2015: 144, 2014: 107, 2013: 215, 2012: 367, 2011: 110, ... ]