Кратък фирмен профил

Дръстър 2004 АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Поп Богомил 1, ет. 4, ап. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118565638
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 10.06.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерска, туристическа и ресторантьорска дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна и посредническа дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция - животинска и растителна, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, транспортна, складова, таксиметрова, строително-бояджийска дейност, инвестиционно-финансова, лизингова дейност, франчайзинг, покупко-продажба на лицензии, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, всякакъв вид услуги, вкл. изследователска, консултантска и маркетингова дейност, внос и износ на всякакъв вид стоки, както и други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

12.03.2012: Дръстър 2004 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
30.06.2010: Дръстър 2004 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.03.2009: Дръстър 2004 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.03.2009: Дръстър 2004 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
03.08.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.11.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.10.2006: Съветът на директорите на "Дръстър 2004" - АД, София, на...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Дръстър 2004" - АД, Силистра, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 862 пъти
[2016: 395, 2015: 40, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 180, 2011: 50, ... ]