Кратък фирмен профил

М - Крисман ЕООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Раковска 144, ет. 2, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123662334
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; туристически дейности - хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, извършване на външнотърговска дейност като внос, износ, реекспорт, бартер, както и други незабранени от закона търговски дейности
 

08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 492 пъти
[2016: 183, 2015: 55, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 162, 2011: 7, ... ]