Кратък фирмен профил

Енемона Ютилитис АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106609315
Капитал (лв.): 2 250 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.12.2016 
Предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия, производство, внос и износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт, инвестиционно проектиране и консултантска дейност в областта на енергетиката, търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители (след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи), изграждане и управление на мрежи за природен газ в градските промишлени зони, експлоатация, поддръжка и ремонт на изградени водоизточници, водопроводни мрежи, съоръжения и помпени станции, доставка, захранване и водоснабдяване, пренос и снабдяване с питейна вода, дялово разпределение на количествата изразходвана студена питейна вода, изграждане и управление на катализационна мрежа, предоставяне на телекомуникационни услуги, проектиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения и системи в страната и в чужбина, събиране, транспорт, третиране и преработка на твърди (битови и промишлени) отпадъци, пречистване (рециклиране) на отпадни води (битови и промишлени) и съответна преработка на калните наноси, облагородяване на замърсените площи, обслужване на града (улично осветление, управление на сгради, паркинги, подлези и др.), озеленяване, поддържане на паркове и градини, парково строителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2018: Играта с тока извади от пазара 16 фирми 50 са действащите...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
04.12.2017: Кандидат-купувачът на "ЧЕЗ България" - "Фючър енерджи", излиза...
22.12.2016: Енемона Ютилитис АД е обявено в несъстоятелност. Решението на...
21.12.2016: Енемона Ютилитис АД е обявено в несъстоятелност, показва...
03.08.2016: Големите сделки за ток отиват на борсата от...
06.06.2016: Лихвата по заема на НЕК за "американските" централи е около 3,8%...
25.05.2016: Енемона Ютилитис е обявено в неплатежоспособност с дата 31...
08.10.2015: Кредитори са поискали несъстоятелност на "Енемона" Няколко...
09.01.2015: Кризата в енергийния сектор, която се задълбочава все повече в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 223 пъти
[2016: 439, 2015: 141, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 342, 2011: 95, ... ]