Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 16 179 999
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.10.2018  Предстоящо - 28.12.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
11.12.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) Във връзка с...
05.12.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) Във връзка с...
04.12.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за...
30.11.2018: В БФБ АД е постъпило уведомление Супер Боровец Пропърти Фонд...
30.11.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) На основание чл....
29.11.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) В БФБ АД са...
22.11.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
18.10.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено...
03.10.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Поради липса на...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 984 пъти
[2016: 471, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]