Кратък фирмен профил

Енеркемикал ООД - Белене


Контакти

Белене, 5930
ул. България 74
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114608298
Капитал (лв.): 895 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Инвестиции в областта на енергийната и химическата промишленост, разработване на нови производствени мощности, инвестиране на производствената дейност в областта на леката и тежката промишленост, покупка на стоки и други вещи (без забранените със закон) с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, монтаж и търговия с охранителни системи за контрол и наблюдение (при спазване на законодателството), търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски, лизингови сделки, консултантска, рекламна, авторемонтна и сервизна дейност, складови и лицензионни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини и материали, организиране на магазинна мрежа за продажба на едро и дребно на промишлени и непромишлени стоки, разкриване на заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви, ресторанти, бюфети, печат и разпространение на печатни изделия, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

16.11.2006: Аукцион за продажбата на 23.4% от капитала на "Прибор" -...
26.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Енеркемикал ЕООД-Плевен е придобило акции чрез свързани лица от...
26.09.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 552 пъти
[2016: 366, 2015: 21, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 79, 2011: 15, ... ]