Кратък фирмен профил

Вайком АД - София


Контакти

София, 1421
м-ст Витоша ВЕЦ Симеоново, дом 5, ап.5, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131512957
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 22.05.2020 
Предмет на дейност: Строителна и предприемаческа дейност, търговия (вътрешна и външна), рекламна, консултантска дейност, вътрешен и международен транспорт, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

21.05.2019: Вайком АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
07.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Вайком" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 744 пъти
[2016: 435, 2015: 26, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 136, 2011: 24, ... ]