Кратък фирмен профил

Винъс АД - София


Контакти

София, 1700
ул. Борис Арсов 3Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175002913
Капитал (лв.): 3 062 500
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
02.07.2018: Винъс АД-София (VN7) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г....
11.05.2018: Винъс АД-София (VN7) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
05.07.2017: Винъс АД-София (VN7) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017 г....
26.05.2017: Винъс АД-София (VN7) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
01.07.2016: Винъс АД-София (VN7) На проведено ОСА от 29.06.2016 год. на ...
20.05.2016: Винъс АД-София (VN7) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 788 пъти
[2016: 182, 2015: 65, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 188, 2011: 162, ... ]