Кратък фирмен профил

Дилиа АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Уилям Гладстон 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131450167
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 02.07.2021 
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, управление на недвижими имоти и движими вещи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност.
 

31.03.2010: Дилиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.10.2009: Дилиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.10.2009: Дилиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
12.01.2007: Съветът на директорите на "Дилиа" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 950 пъти
[2016: 556, 2015: 49, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 181, 2011: 45, ... ]