Кратък фирмен профил

Топ Принт София ЕООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 4, вх. Б, ет. 8, ап. 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121281719
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, издателска и печатарска дейност, предпечатна подготовка, графичен дизайн, разпространение на периодични издания, рекламна дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.04.2008: На 17 април, от 16.00 ч, в Зала „Пловдив” на Кемпински хотел...
26.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
26.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 279 пъти
[2024: 213, ... ]