Кратък фирмен профил

Сердика Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.05.2021 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
30.06.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) /в ликвидация/ С Решение...
28.06.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по...
21.06.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На 17.06.2021 г. със...
28.05.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На проведено редовно ОСА...
27.05.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На проведено на 26.05.2021...
27.05.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На проведено на 26.05.2021...
27.05.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На проведено на 26.05.2021...
26.04.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) Сердика Пропъртис...
02.04.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) На проведено извънредно...
02.03.2021: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (SPRO) Сердика Пропъртис...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 781 пъти
[2016: 1 121, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]