Кратък фирмен профил

Бертуци комерс АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Гурко 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127015611
Капитал (лв.): 137 048
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.05.2017 
Предмет на дейност: Изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, плодови, зеленчукови и месни консерви, амбалаж и диворастящи плодове
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
28.01.2011: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
09.12.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
25.06.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заялвението...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 923 пъти
[2016: 108, 2015: 40, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 174, 2011: 120, ... ]