Кратък фирмен профил

Резон ООД - София


Контакти

София, 1142
ул. Карнеги 11А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121184622
Капитал (лв.): 12 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на списания и други периодични издания
Продукти и услуги:
Собственик на https://www.zaplata.bg
Предмет на дейност: Преводи и легализация на документи, рекламно – издателска и полиграфическа дейност, посредничество при всякакъв вид сделки, предприемаческа дейност, производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид, вътрешна и външна търговия, складова, спедиторска и комисионерска дейност, инженерингова дейност, лизинг, маркетинг на стоки и услуги в страната и чужбина, консултантски услуги, строителство, монтаж, проектиране на строителни обекти. дружеството ще осъществява и други дейности, които не са забранени със закон. когато за отделни дейности се изисква специално разрешение от компетентен държаван орган, дружеството ще осъществява дейността след неговото получаване.
 

08.06.2010: Общо 263 хотела се продават в областите Бургас и Варна. Това...
12.01.2010: Кризата при имотите продължава и през 2010 г. - едва десетина...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 320 пъти
[2016: 132, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 21, ... ]