Кратък фирмен профил

Т и С Трейдинг България ЕООД - София


Контакти

София, 1715
р-н Младост 4, бул. Александър Малинов 87, до Бизнес парк
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130917283
Капитал (лв.): 190 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, внос, износ и продажба в страната и чужбина на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, рекламна, маркетингова и импресарска и консултантска дейност в областта на медиите, печатните издания, визуалните комуникации, инженеринга, строителстовото и др., предпечатна подготовка, печат и разпространение на печатни материали от xартия и картон, рекламни листовки, дипляни и др., сделки с обекти на интелектуална и индустриална собственост, франчайз, сключване и осъществяване на лицензионни договори, придобиване и преxвърляне на права върxу търговски марки, патенти, лицензи и ноу-xау и други обекти на интелна собственост, проектиране, строителство и инженерингови услуги в страната и чужбина, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 376 пъти
[2016: 184, 2015: 28, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 125, ... ]