Кратък фирмен профил

А2 Автомобили АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Московска 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175344781
Капитал (лв.): 195 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, вътрешно-и външнотърговска дейност, търговско представителство, производство на рекламни материали, сделки с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, транспортна, спедиторска, складова и комисионна дейност, внос и покупко-продажба на леки автомобили, обратно изкупуване, оперативен и финансов лизинг.
 

21.02.2014: В момента полицията обискира автокъща на фирмата А2 на...
09.08.2010: А2-Автомобили ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264 и...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264 и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 610 пъти
[2016: 132, 2015: 67, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 220, 2011: 30, ... ]