Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 6 485 897
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 66   стр.    
10.03.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление на основание чл. 112д...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по...
07.03.2019: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено главнично...
06.03.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Уведомление по чл. 100 ц от ЗППЦК...
06.03.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление за промяна на медия за...
06.03.2019: "Холдинг Варна" финансира три проекта с пари от увеличението на...
06.03.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
05.03.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 583 пъти
[2016: 1 173, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]