Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 63   стр.    
07.11.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
30.10.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 24.08.2018 г. и...
30.10.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
29.10.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Проспект за публично предлагане на...
29.10.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Във връзка с решение на Съвета на...
25.10.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление от Тексимбанк...
22.10.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
02.10.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомяваме, че в Търговски...
17.09.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 404 пъти
[2016: 994, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]