Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 6 485 897
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 68   стр.    
11.12.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
05.12.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Във връзка с настъпване на...
05.12.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Във връзка с настъпване на...
03.12.2019: I. Във връзка с т. 12 от Приложение №1 (Методология за...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
17.09.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.08.2019: В близките месеци край брега в северната част на варненската...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 937 пъти
[2016: 1 527, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]