Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.10.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
31.01.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
10.01.2019: "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД...
30.11.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
29.11.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
20.11.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На 19.11.2018 г. чрез Централен...
24.10.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На проведено на 23.10.2018 г. ОСА на...
24.10.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На проведено извънредно ОСА от...
23.10.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
11.10.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-Холд АД участва в увеличаването на...
10.09.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 044 пъти
[2016: 764, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]