Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 97   стр.    
02.04.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
27.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване на...
27.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване на...
26.03.2018: "Българско туристическо дружество Глобал турс" купи хотел...
26.03.2018: Сава Чоролеев купи хотел "Европа" в Слънчев бряг за над 8.9 млн....
23.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление относно прехвърляне...
23.03.2018: „Синергон Холдинг“ увеличи капитала на две дъщерни дружества...
23.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване на...
23.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване на...
16.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключен Договор...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 483 пъти
[2016: 924, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]