Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 94   стр.    
10.11.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за издаден LEI...
09.11.2017: "Синергон холдинг" прави среща инвеститори Управителният съвет...
08.11.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление от Дружеството за...
02.11.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписан нов...
02.11.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписан нов...
26.10.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
28.09.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване...
28.09.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване...
26.09.2017: "Синергон“ налива 50 хил. лв., за да спаси губещия си търговец...
20.09.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 303 пъти
[2016: 744, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]