Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 93   стр.    
25.07.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено извънредно ОСА от...
21.06.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
21.06.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) В БФБ-София АД са постъпили...
20.06.2017: Синергон Холдинг преобразува свое дружество при засилен контрол...
19.06.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за преобразуване на...
08.06.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено ОСА от 05.06.2017...
05.06.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
26.05.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
26.05.2017: Синергон холдинг увеличава с над три пъти загубата си през...
05.05.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 174 пъти
[2016: 615, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]