Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 101   стр.    
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
29.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
21.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл148б от...
21.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.148б от...
19.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
14.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличение на...
13.11.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено извънредно ОСА от...
08.11.2018: Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база до 3,3...
30.10.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване...
30.10.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 778 пъти
[2016: 1 219, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]