Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 170   стр.    
06.07.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) На проведено на...
05.07.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) На проведено на...
04.07.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Донев...
01.07.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
21.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Решения на редовно общо...
15.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Телсо АД...
15.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Донев...
14.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Телсо АД...
14.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Донев...
14.06.2022: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Телсо АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 386 пъти
[2016: 3 926, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]