Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 21 499 855
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.11.2023 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 179   стр.    
01.03.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Доверие Обединен Холдинг АД...
28.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Болеслав...
23.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Венцислав...
21.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Телекомплект...
20.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Телсо АД по...
19.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Христо Христов...
19.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Телекомплект...
19.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Венцислав...
19.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Телсо АД по...
19.02.2024: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) Уведомление от Дарик Холдинг...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 934 пъти
[2024: 474, ... ]