Кратък фирмен профил

Ютекс холдинг АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 70-72
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121673200
Капитал (лв.): 596 025
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена стопанска и търговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
31.07.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
31.07.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
07.07.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) На проведено редовно ОСА от...
22.06.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Поради липса на кворум, свиканото...
15.06.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София публикува...
01.06.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
14.05.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) В БФБ АД са постъпили материали за...
14.05.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
04.05.2020: Емитент: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София ...
30.04.2020: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 394 пъти
[2016: 809, 2015: 167, 2014: 102, 2013: 205, 2012: 493, 2011: 421, ... ]