Кратък фирмен профил

Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121224198
Капитал (лв.): 3 935 119
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Инв. дружество Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране в ценни книжа (освен в ценни книжа на учредителите си)
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
17.06.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
03.06.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) Поради липса на кворум, свиканото за...
02.05.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.07.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) Поради липса на кворум, свиканото за...
30.05.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) В БФБ-София АД са постъпили...
18.05.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) НИД „Надежда“ АД уведомява своите...
16.05.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) В БФБ-София АД са постъпили...
01.06.2017: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2017: НИД Надежда АД-София (6N1) Поради липса на кворум, свиканото за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 270 пъти
[2016: 489, 2015: 123, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 328, 2011: 310, ... ]