Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 586   стр.    
26.04.2018: Еуротерра България АД-София (4EJ) В БФБ-София АД са постъпили...
26.04.2018: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
25.04.2018: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) На проведено на 23.04.2018 г....
25.04.2018: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Във връзка с...
25.04.2018: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) В БФБ-София АД са постъпили...
25.04.2018: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ-София АД са...
25.04.2018: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Във връзка с...
24.04.2018: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) На проведено редовно ОСА от...
24.04.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) В БФБ-София...
24.04.2018: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) На проведено на 23.04.2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 939 пъти
[2016: 912, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]