Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 557   стр.    
24.08.2017: Еуротерра България АД-София (4EJ) В БФБ-София АД са постъпили...
23.08.2017: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) В допълнение към вече...
23.08.2017: Сделките с ценни книжа на борсата ще се приключват по-бързо от...
23.08.2017: Считано от 18 септември 2017 година Българската народна банка...
22.08.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ-София АД са постъпили...
22.08.2017: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) В БФБ-София АД...
21.08.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) В БФБ-София АД са постъпили...
21.08.2017: Авто Юнион АД-София (8AVB) Тексим банк АД в качеството й на...
18.08.2017: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ-София АД са постъпили...
18.08.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 634 пъти
[2016: 607, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]