Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 07.06.2018  Предстоящо - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 646   стр.    
13.06.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на Борсата от...
27.05.2019: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Във връзка с настъпване на...
27.05.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) Във връзка с настъпване на...
27.05.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
21.05.2019: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Във връзка с настъпване на...
21.05.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на...
21.05.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на...
21.05.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) Във връзка с настъпване на...
20.05.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На проведено на 15.05.2019 г....
20.05.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 541 пъти
[2016: 1 514, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]