Кратък фирмен профил

Ватия Трейдинг ЕООД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ №91
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131448682
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество, проучвания, анализи и провеждане на експертизи за разработване и експлоатация на находища за добив на индустриални материали, консултации за придобиване и управление на дялови участия в дружества с предмет на дейност в областта на добива на индустриални материали, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.
 

27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 249 пъти
[2016: 147, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]