Кратък фирмен профил

Салина 7 ЕООД - Хисаря


Контакти

Хисаря, 4180
ул. Христо Смирненски 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115781068
Капитал (лв.): 1 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Горива - пласмент
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство, преработка и търговия на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; внос-износ; бартерни сделки; реекспорт, комисионна, лизингова, рекламна и информационна дейност; лицензионни сделки; сделки с индустриална и интелектуална собственост; производствена дейност в областта на промишлеността, селското стопанство, търговията и услугите; ресторантъорство, хотелиерство; складова, стротелна дейност; битови услуги; сервизни услуги, изграждане на магазинна мрежа, включително и на консигнационен принцип; търговия с мпс; машини, инвентар и съоръжения-нови и втора употреба, както и всякакъв вид стопанска дейност, с изключение на забранената със закон или други нормативни актове.
 

12.01.2016: Три пловдивски фирми, които произвеждат метални изделия за...
13.06.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.02.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 595 пъти
[2016: 258, 2015: 67, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 156, 2011: 20, ... ]