Кратък фирмен профил

Сожелиз България ЕООД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски 73, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131391369
Капитал (лв.): 4 100 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Предмет на дейност: Финансов лизинг и отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всякаква друга дейност, разрешена от законодателството, регулиращо дейността на дружеството
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
05.10.2018: Банка ДСК иска разрешение за сделката с Експресбанк Банка ДСК е...
03.01.2018: Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв....
12.12.2017: ОББ и SG Експресбанк получиха по-висок кредитен рейтинг от...
13.06.2017: Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на Българската...
14.06.2016: Fitch потвърди кредитния рейтинг на Алианц Банк България...
15.12.2014: 600. Прехвърляне или поемане на търговско предприятие -...
14.12.2013: Лизинговата компания на Societe Generale Експресбанк - Сожелиз...
19.03.2013: Societe Generale Експресбанк с кредитна линия от ЕИБ за 20 млн....
10.12.2012: Fitch сложи оценка за първи път на лизингова компания у...
29.11.2012: Лизинговата компания на Societe Generale Експресбанк - Сожелиз...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 478 пъти
[2016: 161, 2015: 31, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 142, 2011: 25, ... ]