Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 1 225 519 155
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 86   стр.    
17.09.2021: Общинският съвет на Бобов дол е дал разрешение през тази седмица...
13.09.2021: „Булгартрансгаз“: Работим по израждането на инфраструктура за...
20.08.2021: "Булгартрансгаз" ще бъде задължен да изиска от руснаците...
17.08.2021: След разнобой в КЗК "Кенпайп" може да строи газовата връзка до...
16.08.2021: "Балкански поток" засега не носи значителни приходи на...
12.08.2021: „Булгартрансгаз“ ще изгражда нови газопроводни отклонения у...
10.08.2021: КЕВР наложи санкции от близо 430 хил. лв. на...
09.08.2021: 2,5 млрд. лв. са до момента разходите за "Балкански...
09.08.2021: "Булгартрансгаз" успя да предоговори лихвите по основните си...
09.08.2021: Надзорът на "Булгартрансгаз" отказа да смени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 799 пъти
[2016: 2 543, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]