Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 874 524 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 66   стр.    
13.12.2018: Брюксел казва "не" на България и за "Турски поток" България ще...
07.12.2018: Глобата за България заради газовия монопол може да стигне 330...
03.12.2018: Строим 485 км нови тръби за „Турски поток” След като стана...
30.11.2018: Турски поток през България се забавя с година Продължението на...
29.11.2018: До края на годината правим борса за търговия с природен газ До...
28.11.2018: "Булгартрансгаз" ще участва с 20% в новия LNG терминал в...
28.11.2018: 4,4 млрд. лева печалба, ако “Турски поток” е през България Над...
27.11.2018: "Булгартрансгаз" се готви да стане акционер в терминала в...
23.11.2018: "Газпром" вече резервира газови мощности за "Турски поток" през...
22.11.2018: Ядреният бизнес на БЕХ процъфтява, НЕК потъна още в червената...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 034 пъти
[2016: 778, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]