Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 874 524 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
17.10.2018: Нова финансова инжекция за държавната ТЕЦ вместо реформи...
05.09.2018: Над 490 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на...
05.09.2018: Над 490 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на...
05.09.2018: НЕК е получила 505 млн. лв. субсидия като обществен доставчик...
28.08.2018: „Булгартрансгаз“ започва ремонти в София Във връзка с...
24.08.2018: Разходната компонента на цената на природния газ може да се...
24.08.2018: КЕВР: Газът може да поскъпне и с 15% от 1 октомври, а с него и...
20.08.2018: "Булгаргаз" печели повече, а "Булгартрансгаз" има почти 500 млн....
08.08.2018: "Овергаз" ще обжалва в съда решение на КЗК в полза на...
08.08.2018: Държавните дружества в енергетиката задлъжняват към БЕХ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 967 пъти
[2016: 711, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]