Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 871 268 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
27.10.2017: Провежда се първото заседание на газовата група България –...
02.10.2017: "Булгартрансгаз" приема оферти за предпроектното проучване за...
28.09.2017: Бизнесът и държавата постигнаха съгласие за модела за цената на...
28.09.2017: Проучването за газовия хъб "Балкан" тръгва от над 4.2 милиона...
19.09.2017: И регулаторът хареса поевтиняването на природния газ с 7.3% от...
18.09.2017: Частично отлагане на новия входно-изходен модел за цените за...
08.09.2017: България, Гърция и Сърбия ще си сътрудничат за либерализиран...
07.09.2017: Новата входно–изходна тарифна система на пазара на природен газ...
31.08.2017: Петкова:Природният газ няма да поскъпва с 60% Няма да има...
30.08.2017: Индустрията се готви за стачка заради новите тарифи на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 688 пъти
[2016: 432, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]