Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 874 524 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 61   стр.    
22.03.2018: "Булгартрансгаз" купува земята и активите на "Южен поток" за...
21.03.2018: „Булгартрансгаз“ ще плати 13.2 млн. лв. за няколко имота на...
19.03.2018: 10 фирми подадоха заявления за производство и доставка на тръби...
16.03.2018: Започва предпроектното проучване за газовия...
16.03.2018: Започва изготвянето на предпроектно проучване на газовия хъб...
09.03.2018: "Булгартрансгаз" ще купи активи на "Южен поток" за 13 млн....
09.03.2018: "Булгартрансгаз" купува имоти от "Южен поток" "Булгартрансгаз"...
09.03.2018: "Булгартрансгаз" вади 13 млн. лв. за активи на "Южен...
07.03.2018: От създаването си спасителният енергиен фонд е дал 1,1 млрд....
26.02.2018: Владимир Малинов е новият изпълнителен директор на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 793 пъти
[2016: 537, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]