Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 874 524 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 59   стр.    
16.01.2018: Азербайджанската Socar проявява интерес към газопреносната мрежа...
11.01.2018: Две жалби спряха избора на консултант за газовата връзка с...
02.01.2018: Цената на природния газ се увеличава с 2,75% Увеличиха с 2,75...
21.12.2017: КЗК проверява държавната "Булгартрансгаз" за злоупотреба с...
20.12.2017: Българо-швейцарска фирма ще прави предпроектното проучване за...
30.11.2017: "Овергаз" подготвя нов сигнал до Брюксел за газовата...
28.11.2017: Продължава проверката за злоупотреба с господстващо положение на...
27.11.2017: България очаква до 330 млн. евро глоба от Брюксел за газов...
24.11.2017: Първа стъпка към обединение на енергийните борси в България и...
27.10.2017: Провежда се първото заседание на газовата група България –...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 722 пъти
[2016: 466, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]