Кратък фирмен профил

Алт Ко АД - Банкя


Контакти

Банкя, 1320
ул. Персенк 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831268730
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.04.2010: Алт Ко АД - Банкя свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.05.2009: Алт Ко АД - Банкя свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.05.2009: Алт Ко АД - Банкя свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.06.2006: Съветът на директорите на "Алт Ко" - АД, София, на основание чл....
29.11.2005: Съветът на директорите на "Алт Ко" - АД, София, на основание чл....
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 594 пъти
[2016: 170, 2015: 66, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 124, 2011: 44, ... ]