Кратък фирмен профил

ОББ Интерлийз ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831257890
Капитал (лв.): 3 474 648
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.03.2012 
Предмет на дейност: Придобиване на промишлено и търговско оборудване чрез договори за покупко-продажба или лизингови сделки, предоставянето му впоследствие чрез всички видове лизингови сделки (вкл. посредством директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов и оперативен лизинг), лизинг за подпомагане на продавача от типа "Лийз Бек" и др. на дружества потребители от всякакъв вид в областта на промишлеността, транспорта, строителството, минното дело, селското стопанство, медицината, търговията и услугите и др., лизинг на недвижими имоти, всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за лизинг, всякакви видове сделки с оборудване на недвижими имоти, предмет на договорите за лизинг, вкл. транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякакви видове сделки и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
13.03.2018: КЗК одобри сливането на "ДЗИ-Животозастраховане" и...
23.01.2018: ДЗИ поиска разрешение от КЗК за придобиването на "ОББ - Метлайф"...
03.01.2018: KBC придобива 40% от "ОББ-Метлайф" Собственикът на ОББ,...
20.12.2017: "ОББ Интерлийз" ще се цели в лидерската позиция на пазара "ОББ...
06.11.2017: Обединението на Сибанк и ОББ е на финала Обединението на...
23.08.2017: В края на август СИБАНК и ОББ започват да обединяват клоновата...
14.06.2017: Белгийската KBC плати 610 млн. евро за ОББ Най-голямата банкова...
14.06.2017: КВС купи ОББ и Интерлийз за 610 млн. евро КВС пpи?лючи...
02.05.2017: КЗК разреши сделката за ОББ Комисията за защита на...
28.04.2017: Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 643 пъти
[2016: 321, 2015: 40, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 268, 2011: 189, ... ]