Кратък фирмен профил

Технова АД - София


Контакти

София, 1612
ул. Съвета на Европа 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175209171
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 17.12.2017 
Предмет на дейност: Управление на инженерингови проекти, пречистване на води и третиране на утайки и отпадъци, изготвяне и участие в реализирането на проекти за енергийна ефективност (възобновяеми енергийни източници), проучване, проектиране и строителство, ремонтна дейност в енергетиката, доставка на промишлено оборудване, осъществяване в страната и в чужбина на търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, финансови и инвестиционни консултации, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг и други дейности, незабранени със закон.
 

02.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.11.2007: Съветът на директорите на "Технова" - АД, София, на основание...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Технова" - АД, София, на основание...
06.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 491 пъти
[2016: 135, 2015: 71, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 207, 2011: 2, ... ]