Кратък фирмен профил

Агростар АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831497259
Капитал (лв.): 175 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 16.03.2009 
Предмет на дейност: Търговия, внос и износ на препарати за растителна защита, комисионерство, агентство, посредничество, представителство, реклама, маркетинг, промулгация, техническа помощ, трансфер на технологии, консултации, експертизи - във връзка с изпитването, разрешаването за ползване, регистрацията, продажбите и използването на препарати за растителна защита, търговия, внос, износ и производство на семена, посадъчен материал и другарастениевъна продукция и свързаните с товатехническа помощ, консултации, експертизи, регистрации, както и всички други стоки и дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
26.03.2009: Агростар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.02.2009: Комисията за защита на конкуренцията разрешава на “Синджента...
23.01.2009: Швейцарската корпорация "Синджента" (Syngenta Crop Protection),...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.11.2007: Класация “Топ 100” на българските фирми за 2006 г, в която не...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 946 пъти
[2016: 55, 2015: 22, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 99, 2011: 160, ... ]