Кратък фирмен профил

Зенит инвестмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров No 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121779787
Капитал (лв.): 248 364
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, дружеството може да извършва всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
16.04.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) С настоящето...
30.03.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
29.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
28.03.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
23.03.2018: КФН потвърди проспект на емисия облигации на "Зенит Инвестмънт...
02.03.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
02.03.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) В БФБ-София АД са...
27.02.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
31.01.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
26.10.2017: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 388 пъти
[2016: 300, 2015: 90, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 303, 2011: 166, ... ]