Кратък фирмен профил

Агро Дунавия АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Марин Дринов 31-33 ет.6 ап.19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175153705
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, преработка и търговия с животинска продукция, екологично чисти растениевъдство и животновъдство, търговия със земеделски земи и гори, внос и износ на селскостопанска и животинска продукция, технологични, инвестиционни, информационни и консултантски услуги в областта на производството, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, както и търговия със земеделски земи и гори, услуги със селскостопанска техника за обработка на земеделска земя и преработка на селскостопанска и животинска продукция, изграждане на предприятия за производство и преработка на селскостопанска и животинска продукция, както и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни рижими.
 

21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 138 пъти
[2016: 28, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 62, 2011: 2, ... ]