Кратък фирмен профил

Сила Холдинг АД - София


Контакти

София, 1680
бул."България" No 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112100237
Капитал (лв.): 20 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.09.2017  Предстоящо - 14.12.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
17.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД е постъпил...
16.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) В БФБ-София АД е постъпило...
10.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) В БФБ-София АД са постъпили...
01.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД е постъпило...
31.10.2017: В БФБ-София АД е постъпил Отчет по чл. 100е от ЗППЦК от Сила...
26.10.2017: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 27.10.2017 г....
11.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
11.10.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Информационен документ,...
04.10.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) На проведено ОСO от...
27.09.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) Във връзка с решение на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 376 пъти
[2016: 306, 2015: 242, 2014: 167, 2013: 335, 2012: 667, 2011: 403, ... ]