Кратък фирмен профил

ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец


Контакти

Дебелец, 5030
местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104672605
Капитал (лв.): 2 020 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.02.2021 
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки, организация и мениджмънт на супермаркети, франчайзинг, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, маркетингова, консултантска, дизайнерска и производствена дейност, проучвателна, проектантска, инвестиционна и предприемаческа дейност, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за ползване на недвижими имоти и движими вещи, записи на заповед и менителници, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 48   стр.    
24.02.2021: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) ЦБА Асет...
22.02.2021: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) Уведомление за ОСА...
12.02.2021: КЗК разреши придобиването на 50% от акциите на супермаркети...
29.01.2021: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
06.01.2021: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
30.11.2020: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
18.11.2020: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) Информация относно...
30.10.2020: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
12.10.2020: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) На проведено...
28.08.2020: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 961 пъти
[2016: 1 349, 2015: 313, 2014: 179, 2013: 358, 2012: 988, 2011: 563, ... ]