Кратък фирмен профил

ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец


Контакти

Дебелец, 5030
местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104672605
Капитал (лв.): 20 200 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 27.12.2018 
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки, организация и мениджмънт на супермаркети, франчайзинг, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, маркетингова, консултантска, дизайнерска и производствена дейност, проучвателна, проектантска, инвестиционна и предприемаческа дейност, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за ползване на недвижими имоти и движими вещи, записи на заповед и менителници, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
13.11.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) В БФБ АД са...
31.10.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
31.08.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
19.07.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
03.07.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) На проведено...
31.05.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
15.05.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) В БФБ-София АД са...
02.05.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
02.05.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) ЦБА Асет Мениджмънт...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 314 пъти
[2016: 702, 2015: 313, 2014: 179, 2013: 358, 2012: 988, 2011: 563, ... ]