Кратък фирмен профил

Галилео.БГ АД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 4-Бизнес Парк, бул. Александър Малинов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175249625
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.07.2020 
Предмет на дейност: Локализация, контрол и управление, телеметрия чрез GPS/GSM система на стационарни и подвижни обекти, контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове в акваторията на Република България, контрол на железниците, охрана на подвижни и стационарни обекти с технически средства, навигация на подвижни обекти, всички дейности, свързани с локализация, търговска дейност с подвижни обекти, непротиворечащи на закон, внос и износ, търговска дейност.
 

21.12.2009: Антон Петров-Хамстера, за когото МВР твърди, че е част от ядрото...
24.08.2009: Галилео.БГ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
24.08.2009: Галилео.БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.03.2008: “Демакс Ди Пи Ай” АД получи сертификат си за съответствие с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 932 пъти
[2016: 510, 2015: 97, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 245, 2011: 8, ... ]