Кратък фирмен профил

Мир БГ АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет. 7, ап. 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175256044
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 23.07.2019 
Продукти и услуги:
производство на машини и оборудване
Предмет на дейност: Научна, проектоконструкторска, производствена и инженерингова дейност, производство на метални конструкции и подемно-транспортни машини и сьоръжения, производство на елементи и оборудване за карго терминали и за поточни линии за автомобилната промишленост, транспортна автоматика за керамични линии, вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ, информационна и програмна дейност, строителна, транспортна и спедиторска дейност и всякакви други търговски дейности незабранени от закона.
 

23.06.2010: Мир БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.09.2009: Мир БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2009: Мир БГ АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
14.03.2009: Мир БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
06.03.2009: Информация за дейността на РИОСВ – Монтана за периода ...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Мир БГ" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 752 пъти
[2016: 335, 2015: 67, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 125, 2011: 48, ... ]