Кратък фирмен профил

Тихерт ЕАД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Антим I-ви 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127627003
Капитал (лв.): 177 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини с общо предназначение
Продукти и услуги:
КОНСТРУИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ, ШЛИФОВАНЕ, ПОЛИРАНЕ Проектиране, производство и ремонт на Инструментална екипировка: Шприцформи; Щанци;
Формоoбразуващи детайли:
-Поансони;
-Матрици;
Проектиране, производство, ремонт, рециклиране и модернизация на Машини и Нестандартно оборудване: Ексцентър и хидравлични преси;
Машини за:
-сглобяване(асемблиране) на детайли;
-ролиране(ролинг) на капачки от алуминий и пластмаса;
-поставяне на уплътнител в капачки;
-релефни печати(ембосинг) върху ротационни и равнинни повърхнини на алуминиеви капачки и последващо фрезоване на релефа(шевинг);
-ориентиране и транспортиране на детайли(хопъри, елеватори, транспортни ленти и др.);
Проектиране, изработване и монтаж на системи и средства за автоматизация на машини и технологични процеси. Разработване на управления с PLC и релейно-контакторни схеми.
Услуги: Механична обработка: -Струговане,Фрезоване,Координaтно обработване, Шлифоване, Шлосерство, Притриване,Полиране, Заготвяне. Електроерозийна обработка: -Обемна и нишкова ерозия. Монтаж и ремонт електроавтоматика; Технически измервания
Предмет на дейност: Инструментална екипировка, оборудване и машиностроене, външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско и рекламно представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, търговска дейност по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, складови сделки, вътрешен и международен транспорт и спедиция, рекламни, информационни, програмни, сервизни и други услуги, консултантски услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон или друг нормативен акт.
 

14.01.2015: Производителят на капачки "Херти" ще увеличи производството си и...
14.07.2009: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
07.08.2007: На 30 юли Централен депозитар (ЦД) е вписал в регистъра си...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 139 пъти
[2024: 194, ... ]