Кратък фирмен профил

Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
Център, Княз Александър І Батенберг 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175255336
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
30.07.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив ...
23.07.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив ...
30.06.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) На проведено редовно ОСА от...
30.06.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) На проведено на 28.06.2021 г....
31.05.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив...
31.05.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив...
28.05.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив...
28.05.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив...
29.04.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив ...
30.03.2021: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 520 пъти
[2016: 575, 2015: 107, 2014: 58, 2013: 117, 2012: 326, 2011: 117, ... ]