Кратък фирмен профил

Агрокомерс - Иван Павлов ЕТ - Генерал Тошево


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Янтра 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124001033
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакви стоки с цел продажба, покупка, производство и продажба на всякакви селскостопански произведения, мореплавателна дейност, внос и износ на всякакви стоки, машини и части за теx, бартерни сделки в страната и чужбина, представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на всякакви филми, видео и звукозаписи, фотография, ксероксни услуги, електронни игри, превозна дейност/включително таксиметрови услуги на пътници и стоки в страната и чужбина, ресторантъорство, xотелиерство, туризъм, лизингова, складова и програмна дейности, оказионна, комисионна, консигнационна и всякакъв друг вид търговия, вещи под наем, включително леки коли, заложна къща, кафетария-продажба на всякакви закуски, скара, бира, алкоxолни и безалкоxолни напитки, сладолед, ядки, кафе, вестници и списания, кинкалерия, пасмантерия, бижутерия без благородни метали, дневни и нощни увеселителни заведения, барове, дискотека, видеоклуб, всякаква друг вид търговска дейност незабранена от закона, оxранителна дейност, след получаване на лиценз, въоръжена охрана на физически и юридически лица и обекти, обучение и подготовка на бодигардове, организиране и провеждане на курсове за получаване на разрешителни за носене на оръжие
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 144 пъти
[2016: 39, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 61, ... ]