Кратък фирмен профил

ИСМ-91 - Иса Сали ЕТ - Каравелово - Ш


Контакти

Каравелово - Ш, 9942
община Никола Козлево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127034405
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Производство и търговия на стоки за широко потребление с промишлен характер в страната и чужбина, отглеждане и търговия с животни и животинска продукция, отглеждане и търговия с плодове и зеленчуци; туристическа и спортна дейност в страната и чужбина; таксиметрови превози на пътници и товари в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със спиртни напитки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, програмни, информационни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 507 пъти
[2016: 271, 2015: 59, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 120, ... ]