Кратък фирмен профил

Рих ООД - Мадан


Контакти

Мадан, 4900
ул. Перелик 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120548966
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност:  Покупка и препродажба на петролни продукти, масла и горива, покупка и препродажба на пропан-бутан, проектиране, строеж, ремонт и обзавеждане на бензиностанции и газстанции и всички други недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова, лизингова и лицензионна дейност, извършване на сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. -
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 301 пъти
[2016: 186, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 70, ... ]