Кратък фирмен профил

Албена Холдинг АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к-с Албена, сградата на Централно управление, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124025536
Капитал (лв.): 191 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги; туристически услуги- xотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необxодимия лиценз, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва, вътрешно и външнотърговска дейност, производствена дейност и услуги, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност, незабранена от закона на р. българия и за коята не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен или друг орган.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
12.09.2016: „Албена холдинг” АД започва изплащането на дивидентите за 2015...
31.08.2016: Загубата на Албена АД набъбва с 30% на годишна база към края на...
09.08.2016: КФН даде зелена светлина за вливането на Албена Инвест Холдинг в...
03.06.2016: Албена Инвест Холдинг АД ще се влее в Албена АД Албена Инвест...
02.04.2016: Краят на приказката "Албена" Конфликт между мениджъри раздира...
25.03.2016: "Албена" очаква 10% ръст на нощувките през тази година "Албена"...
17.07.2015: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) На проведено ОСА от...
04.03.2015: Корпоративен сезон: Година на трудности за големите...
27.05.2013: Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) Албена Инвест...
28.06.2011: По 0,35 лева дивидент на акция ще раздава "Албена" АД за 2010...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 413 пъти
[2016: 258, 2015: 64, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 158, 2011: 208, ... ]