Кратък фирмен профил

Щремпел и Гросе Инженергезелшафт България ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ташкови ливади 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175161965
Капитал (лв.): 6 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Извършване на инженерни услуги, по специално в областта на проектирането, статистиката, строителните консултации, ръководството и обслужването на строежи, както и изготвянето на експертизи, освен това: покупко –продажба и посредничество по сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, осъществяване на дейност като строителен предприемач, както и посредничество по финансиране и застраховане.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 394 пъти
[2016: 152, 2015: 30, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 151, 2011: 3, ... ]