Кратък фирмен профил

Вариант АБВ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Арх. Йордан Миланов 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121118088
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Застрахователен брокер
Общи събрания: Последно - 16.01.2018 
Предмет на дейност: Издателска, полиграфическа и рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, импресарска, продуцентска и посредническа дейност, организиране на курсове за изучаване на чужди езици и други видове квалификационна дейност (без издаване на документи за правоспособност), търговия с картини и други произведения на изкуството (без паметници на културата), правни (без процесуално представителство), административни, информационни, протоколни, счетоводни и преводачески услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени и хранителни стоки, външноикономическа дейност, посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане от застрахован, а за презастрахователни договори - от застраховател (застрахователно посредничество, застрахователен брокер), както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.03.2007: Съветът на директорите на "Вариант - АБВ" - АД, София, на...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.09.2006: Уеб Медия Груп АД "Уеб медия груп" е акционерно дружество,...
27.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.02.2006: Съветът на директорите на "Вариант - АБВ" - АД, София, на...
02.12.2005: “Уеб Медия груп” "Уеб Медия груп" е акционерно дружество,...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 772 пъти
[2016: 194, 2015: 63, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 165, 2011: 73, ... ]